Brastad Golfklubb, Startsida

Välkommen till Brastad Golfklubb.

Nyheter

Golfbanan är Stängd!!  2017-11-12


Rapport från Årsmötet  2018-02-12
Söndagen den 11 februari hölls klubbens årsmöte i SAIS klubblokal, det var ett 20-tal medlemmar som deltog i årsmötet. Det bjöds på bullar med kaffe/dricka.
På mötet valdes en ny ordförande Greger Johansson och 2 nya ledamoter, Lena Eriksson och Mattias Johansson.

Styrelsen 2018:
Ordförande: Greger Johansson, telefon 070-205 92 75 - NY
Ledamot, (Kassör): Ivar Carlsson, telefon 070-366 02 51
Ledamot, (Sekreterare): Ulrika Malm, telefon 070-557 13 65
Ledamot, (Vice Ordf): Håkan Johansson, telefon 0523-483 96
Ledamot: Ellinor Nilsson, telefon 0523-444 56
Ledamot: Susanne Nielsen, telefon 0523-484 50
Ledamot: Lena Eriksson, telefon 076-319 12 40 - NY
Ledamot: Git Sövik, telefon 0322-18176
Ledamot: Ove Sövik, telefon 0322-18176
Ledamot: Mattias Johansson, telefon 070-561 03 376 - NY

Medlemsavgifter:
På årsmötet beslöts följande medlemsavgifter:
Seniormedlemskap 2500 kr
Yngre Seniormedlemskap 1700 kr (mellan 22 och 23 år, Studerande)
Barn & Ungdom 600 kr (Barn och ungdom är upp till och med 12 år.)
Junior 1000 kr (Junior är från 13 till och med 21 år)
Greenfreemedlemskap 400 kr (Greenfree medlemskap kräver att medlemskap i annan golfklubb)
Greenfreemedlemskap 600 kr (Detta Greenfree medlemskap kräver inget medlemskap i annan golfklubb)

I slutet av årsmötet informerades det om friskvårdbidraget mm.


OBS!! - Viktig Info  2017-12-01
I utskicket som kommit ut till klubbens medlemmar har det blivit ett stort fel angående dubbelmedlemskapet.
Avgiften för dubbelmedlemskap skall vara 7100 kr,
inte 6600 kr som det står i utskicket.

Avgiften för dubbelmedlemskap skall vara 7100 kr.


Ingen tryckt version av Golfguiden 2018  2017-11-30
Golfguiden 2017 som skickades ut med Svensk Golf i våras var den sista i tryckt format. Som ett led i den digitala utvecklingen med nya möjligheter och att produkten inte är kostnadseffektiv har SGF beslutat att inte längre beställa printversionen.
Egmont fortsätter att driva och vidareutveckla den digitala Golfguiden som fått en rejäl uppdatering inför 2018. Golfklubbarna kan ha aktuell information och även utnyttja mer flexibla annonslösningar.

Se digitala Golfguiden


Förbundets - Ordförandebrev till alla golfare  2017-11-23
Under torsdagen publicerades ett upprop med namnet #timeout. Där delar kvinnor inom idrotten med sig om de sexuella trakasserier de upplevt inom idrotten. Det går inte annat än att reagera med bestörtning, ilska och frustration över alla de övergrepp som gjorts i olika sammanhang och som nu nått offentlighetens ljus.

För mig och inom golfen gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag. Som ett av Riksidrottsförbundets (RF) största specialförbund och en av Sveriges största breddidrotter med nära en halv miljon utövare, kan vi dock inte räkna med att golfens miljö är ett undantagsfall från sådana beteenden.

Vi ska dock vara stolta över det jämställdhetsarbete som nu bedrivs i Golfsverige genom Vision 50/50, förmodligen Idrottssveriges mest seriösa och ambitiösa satsning i ämnet.

Även vid höstens distriktsmöten har vi informerat om den pågående #metoo-kampanjen, om hur klubbar bör hantera och förhålla sig till information kring eventuella trakasserier och övergrepp på klubben, att dokumentera och såklart omedelbart agera.

På golf.se/tryggidrott har vi nu tydligare samlat information vi redan haft på sajten, men också ny information kring dels förebyggande arbete, dels hantering av ärenden som rör sexuella övergrepp, mobbning och trakasserier. Ett exempel är undersökningen från BRIS kring sexuella övergrepp inom idrotten. RF inledde i somras ett samarbete med BRIS kring just denna fråga.

Arbetet på golf.se uppdateras också ständigt, exempelvis när det gäller policyer och riktlinjer, information kring värdegrund med mera.

I mitten av januari startar Svenska Golfförbundets (SGF) verksamhetsseminarier på 22 orter. Där kommer klubbarnas närmare 1 800 representanter att uppdateras i ämnet.

SGF har också tillsatt en särskild grupp som arbetar med åtgärder för att motverka trakasserier inom vår idrott. I gruppen som är direkt underställd SGF:s generalsekreterare ingår Annica Lundström, förändringsledare för Vision 50/50, Ove Ellemark, ansvarig för Vision 50/50:s digitala utbildning i jämställdhet, Thomas Bergman, klubbrådgivare på SGF och Lisa Häggkvist, juniorutvecklare på SGF.

Det finns två mejladresser för den som vill kontakta gruppen och berätta om sina upplevelser. Det är metoo@golf.se och timeout@golf.se . Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till dessa mejl och den kommer att följa SGF:s policy och rutiner som finns för trakasserier. Om brott begåtts uppmanar vi till att polisanmäla.

Jämställd idrott är en självklarhet!

Maria Möller
Ordförande Svenska Golfförbundet


Så distribueras Svensk Golf 2018  2017-11-01
Nu är Svensk Golfs utgivningsdagar 2018 spikade. Vill du vara säker på att få tidning bör du kolla och ev. göra en adressändring i Min Golf vid flytt.

Tidningsnr - Leveransvecka
 1 - vecka 8
 2 - vecka 10
 3 - vecka 14 
 4 - vecka 17
 5 - vecka 21
 6 - vecka 25
 7 - vecka 29
 8 - vecka 34
 9 - vecka 41
 10 - vecka 48


Styrelsemöte  2018-01-16
Söndagen ej klart 2018, Tid kl. efter arbetsdag, Plats: Brastad Golfcenter

Kallade är styrelsen i Brastad Golfklubb, Brastad Golfcenter.


Gröna kortet kurs  2016-05-04
Är du intresserad av gröna kortet kurs, ta kontakt med.
Greger Johansson 070-205 92 75.

Välkomna!!


Swich Swich  2015-05-04
Brastad Golfkubb har nu tagit ännu ett steg mot den digitala vägen, klubben har skaffat Swish.

Med swish kan du betala startavgifter och medlemsavgifter mm.


Klubbens Swish nummer:
123 653 71 38


Brastad Golfklubbs klubbmärke, klicka för större bild

Brastad Golfklubb,
den lilla klubben med
det stora hjärtat.


På Gång
2018
Ej klart ?.  Arbetsdag,  
Ej klart ?.  Styrelsemöte, efter arbetsdag  
Kontakt

Telefon: 0523-443 49, 070-366 02 51, (Ivar Carlsson).
Frågor om Brastad Golfklubb.

E-mail: info@brastadgk.se

Brastad Golfcenter: 0523-444 44.
Behöver du hjälp med något.
Behöver ni komma i kontakt med någon,
till exempel hyra bag mm kan ni ringa Greger Johansson, 070-205 92 75 eller Tomas Niklasson 070-205 97 21, är bara några minuter bort.


Stöd våra Sponsorer:


ICA Brastad